26 juni 2008

Sectie België-Pakistan: ontmoeting met een delegatie uit Azad Jammu & Kashmir


Op donderdag 26 juni vond een ontmoeting plaats van een delegatie uit de Pakistaanse deelstaat Azad Jammu & Kashmir die werd geleid door de president, de heer Raja Zulqarnain Khan, met Belgische parlementsleden.

De delegatie wisselde van gedachten met mevrouw Caron en de heren Deseyn en Van der Maelen.

Na een bezoek aan Kamer en Senaat volgde nog een gesprek met mevrouw de Bethune, voorzitter van de Belgische IPU-groep en mevrouw Boulet, voorzitter van de sectie België-Pakistan.

De president dankt voor de hulp vanuit België na de verwoestende aardbeving die Pakistan heeft getroffen.

De delegatie wenst ook de aandacht te vestigen op de toestand in Kasjmir waar sedert 1949 nog steeds geen gevolg werd gegeven aan de VN-resoluties. Zij vragen dat van Belgische zijde vooral aandacht zou worden besteed aan de mensenrechten en aan de doden, gekwetsten en vermisten onder de burgerbevolking. Als voorbeeld verwijzen zij naar hetgeen het Europees Parlement ter zake heeft gedaan.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de vorderingen van de heropbouw en op de politieke toestand in Pakistan na de recente verkiezingen. Enkel een raadpleging van de bevolking van Kasjmir kan volgens de delegatie leiden tot een duurzame oplossing. Verder dringen zij aan op het sturen van een internationale onderzoekscommissie die zou worden belast met onderzoek naar de schending van de mensenrechten.