24 juni 2008

Bezoek van Borys Tarasyuk, voorzitter IPU-sectie Oekraïne-België


De h. Borys Tarasyuk, de voorzitter van de IPU-sectie Oekraïne-België, werd op 24 juni ontvangen door mevr. Margriet Hermans, voorzitster van de IPU-sectie België-Oekraïne.

De h. Tarasyuk vroeg om steun van de Belgische Federale en Europese parlementsleden bij de onderhandelingen die zijn land met de Europese Unie voert over samenwerking met de Europese Unie. Oekraïne zou namelijk graag een verdrag sluiten dat een perspectief op toetreding biedt.

Het Europees parlement kan het daar blijkbaar mee eens zijn, maar bij de Europese Commissie en de Europese Ministerraad zou er tegenkanting zijn. De h. Tarasuyk brak eveneens een lans voor toetreding van Oekraïne tot de Noordatlantische Verdragsorganisatie.