11 juni 2008

Regionale groep Afrika: ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Nigeria


Volksvertegenwoordigers Patrick Moriau, Maya Detiège en Stefaan Vercamer ontvingen namens de regionale groep Afrika een uitgebreide delegatie van de twee kamers van het Parlement van Nigeria onder leiding van dhr. Usman Bayero Nafada, Ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van Nigeria.

De delegatie werd nadien ook ontvangen door de voorzitster van de IPU-groep, Sabine de Bethune. Op vraag van de delegatie legde zij uit hoe de werking van de Belgische IPU-groep en zijn bilaterale secties georganiseerd is.

De delegatieleden hadden ook vragen over de procedure voor de ratificatie van verdragen in ons land en de vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement. Zij toonden grote belangstelling voor het Belgische systeem van wettelijk verplichte quota voor mannen en vrouwen op de kieslijsten.

Ten slotte kwam het Nigeriaanse beleid inzake familieplanning kort aan bod, naar aanleiding van een vraag van mevr. Dhoore (AWEPA), die op uitnodiging van senator de Bethune het onderhoud bijwoonde.