6 juni 2008

Gesprek met Ambassadeur van Belarus


De Ambassadeur van Belarus heeft op zijn aanvraag op 6 juni 2008 een gesprek met mevr. de Bethune (voorzitster van de Belgische IPU-groep). De andere deelnemers aan het gesprek zijn mevr. Lagovskaya (ambassade Belarus), mevr. Boulet (voorzitster van de IPU-sectie België-Belarus), de h. Marc De Rouck (secretaris van de Belgische IPU-groep) en de h. Patrick Peremans (secretaris van de IPU-sectie België-Belarus).

De Ambassadeur pleit omstandig tegen de isolatie van zijn land. Volgens hem moet democratisering als een proces worden beschouwd in een land zonder democratische traditie. Hij betreurt dat enkel de Italiaanse en Britse parlementen uitgebreide interparlementaire betrekkingen met zijn land onderhouden.

Mevr. de Bethune wijst erop dat IPU-secties vooral vriendschapsgroepen zijn en dat de leden die er actief in zijn vaak een of andere persoonlijke band met het land in kwestie hebben. Mevr. Boulet bevestigt dit.

Mevr. de Bethune vraagt zich af of mevr. Boulet kan worden ingeschakeld in de OVSE-waarnemingsopdracht bij de verkiezingen van september 2008 in Belarus.

De Ambassadeur vraagt steun voor de ratificatie van een amendement op het Kyoto-protocol waardoor de verkoop van emissierechten mogelijk wordt voor Belarus. Mevr. Boulet zal zich hierover informeren bij haar partijgenoten in het Europees parlement.