Activiteiten

In de kijker

18 december 2017 - Sectie België - Bangladesh/
Nepal/Pakistan/Sri Lanka

Ontmoeting met de heer Vasantha Senanayake, Staatsminister voor Buitenlandse Zaken van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka
Lees meer (in het Frans)

3-6 december 2017 - Sectie België - Bosnië-Herzegovina/Montenegro/Servië

Bezoek van een Servische delegatie aan België
Lees meer

1 december 2017 - Sectie België - Armenië/Georgië

Ontmoeting met de heer Shirak Torosyan, voorzitter van de vriendschapsgroep Armenië-België van de Nationale Assemblee van Armenië
Lees meer

27 november - 1 december 2017 - Sectie België - Oekraïne

Bezoek van een delegatie van het Oekraïense parlement op uitnodiging van de sectie
Lees meer

20-24 november 2017 - Sectie België-Korea

Zending van een delegatie van de sectie naar Korea
Lees meer

14 november 2017 - Sectie België - Argentinië

Bezoek van een parlementaire delegatie van provinciale volksvertegenwoordigers van de Republiek Argentinië
Lees meer (in het Frans)

9 november 2017 - Sectie België-Indonesië

Ontmoeting met een Indonesische delegatie over het thema van de "interfaith dialogue"
Lees meer

8 november 2017 - Regionale groep Sub-Sahara Afrika

Ontmoeting met een delegatie van de Administration Board (beheerscomité) van het parlement van Mozambique onder leiding van de heer Antonio José AMELIA, eerste ondervoorzitter van het Parlement en voorzitter van de Board
Lees meer (in het Frans)

23 oktober 2017 - Sectie België - Bangladesh/Pakistan/
Sri Lanka

Ontmoeting met Z.E. de heer Rodney Perera, Ambassadeur van Sri Lanka
Lees meer

19 oktober 2017 - Sectie België-Irak

Ontmoeting met Z.E. de heer Jawad Kadhim Jawad Al-Chlaihawi, Ambassadeur van Irak
Lees meer

12 oktober 2017 - Sectie België-Cuba

Ontmoeting met Abel Prieto, minister van cultuur van de Republiek Cuba
Lees meer (in het Frans)

25 september 2017 - Sectie België - Bangladesh/
Nepal/Pakistan/Sri Lanka

Senator Petra De Sutter, voorzitster van de sectie, ontmoet de heer Muhammad Khan Achakzai, gouverneur van Beloetsjistan
Lees meer

21-23 september 2017 - Sectie België - Belarus

Bezoek aan Minsk
Lees meer

16-20 juli 2017 - HLPF Duurzame ontwikkeling in de UNO

Senator Brigitte Grouwels vertegenwoordigde de Belgische IPU-groep op het High-Level Political Forum (HLPF) Duurzame ontwikkeling van de UNO.
Verslag

13 juli 2017 - Sectie België - Estland/Letland/
Litouwen

Ontmoeting met H.E. mevrouw Ilze Ruse, ambassadrice van Letland
Lees meer

12 juli 2017 - Sectie België-Marokko

Bezoek van dhr. Habib El Malki, voorzitter van de Marokkaanse Kamer van volksvertegenwoordigers
Lees meer

11 juli 2017 - Sectie België - Cambodia/
Myanmar/Thailand/Vietnam

Ontmoeting met Z.E. de heer Manasvi Srisodapol, ambassadeur van het Koninkrijk van Thailand, en de heer Roongruk Chanprasert, eerste secretaris
Lees meer (in het Frans)

7 juli 2017 - Sectie België - Bangladesh/Nepal/Pakistan/
Sri Lanka

Ontmoeting met Z.E. de heer Eluppiti M.R. Perera, ambassadeur van de Socialistische Democratische Republiek Sri Lanka
Lees meer (in het Frans)

3-6 juli 2017 - Sectie België - Argentinië

Bezoek van een parlementaire delegatie van de Republiek Argentinië op uitnodiging van de sectie
Lees meer (in het Frans)

Volledige lijst


Global Parliamentary Report 2017Why does democracy matter?Alle video's van de IPU

Online petitie van de IPU voor meer democratie, naar aanleiding van de 20e verjaardag van de Universele Verklaring over democratie en de 10e verjaardag van de Internationale Dag van de democratie (15 september).


IPU-Assemblee, Sint-Petersburg (Rusland),
14-18 oktober 2017

Aangenomen teksten:

  • Verklaring van Sint-Petersburg - Bevordering van culturele verscheidenheid en vrede door interreligieuze en interetnische dialoog: Engels - Frans
  • Verklaring van de Voorzitter over de toestand van de democratie in de wereld vandaag: Engels - Frans
  • Resolutie - Onze gedeelde diversiteit: de 20e verjaardag van de Universele Verklaring over democratie: Engels - Frans
  • Resolutie (spoeddebat): Een einde maken aan de ernstige humanitaire crisis, de vervolging en de gewelddadige aanvallen op de Rohingya, die een bedreiging vormen voor de internationale vrede en veiligheid, en zorgen voor hun onvoorwaardelijke en veilige terugkeer naar hun thuisstreek in Myanmar: Engels - Frans

Besluiten over acht concrete dossiers van schendingen van de mensenrechten van parlementsleden: Engels - Frans

Overzicht van de resultaten van de Assemblee: Engels - Frans


Senator Gabriela Cuevas Barron uit Mexico is de nieuwe voorzitster van de IPU. Zij werd op 18 oktober 2017 verkozen voor een mandaat van drie jaar.


Senator Andries Gryffroy is rapporteur voor de commissie Duurzame Ontwikkeling, Financiën en Handel van de IPU over het betrekken van de privésector bij de realisering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, meer bepaald inzake hernieuwbare energie.
Meer info


Voorstel van de Belgische delegatie om in de IPU-commissie Mensenrechten en democratie een paneldebat te houden over de discriminatie van LGBTI zorgt voor commotie in de Assemblee.
Meer info


Senator Brigitte Grouwels voor vier jaar verkozen tot lid van het IPU-comité Midden-Oosten.


Nieuwe publicaties van de IPU:


Volgende IPU-conferenties

  • 22-23 februari 2018: Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de UNO, New York
  • 13 maart 2018: Parlementaire vergadering in het kader van de 62e zitting van de VN-commissie voor de positie van de vrouw (CSW), New York (UNO)
  • 24-28 maart 2018: 138e IPU-Assemblée, Genève (Zwitserland)
  • 25-26 april 2018: 12e Top van vrouwelijke parlementsvoorzitters, Cochabamba (Bolivia)
  • 13-17 oktober 2018: 139e IPU-Assemblée, Genève (Zwitserland)
  • 6-10 april 2019: 140e IPU-Assemblee, Buenos Aires (Argentinië)