Activiteiten

In de kijker

9 november 2017 - Sectie België-Indonesië

Ontmoeting met een Indonesische delegatie over het thema van de "interfaith dialogue"
Lees meer

12 oktober 2017 - Sectie België-Cuba

Ontmoeting met Abel Prieto, minister van cultuur van de Republiek Cuba
Lees meer (in het Frans)

21-23 september 2017 - Sectie België - Belarus

Bezoek aan Minsk
Lees meer

13 juli 2017 - Sectie België - Estland/Letland/
Litouwen

Ontmoeting met H.E. mevrouw Ilze RUSE, ambassadrice van Letland
Lees meer

11 juli 2017 - Sectie België - Cambodia/
Myanmar/Thailand/Vietnam

Ontmoeting met Z.E. de heer Manasvi SRISODAPOL, ambassadeur van het Koninkrijk van Thailand, en de heer Roongruk Chanprasert, eerste secretaris
Lees meer (in het Frans)

3-6 juli 2017 - Sectie België - Argentinië

Bezoek van een parlementaire delegatie van de Republiek Argentinië op uitnodiging van de sectie
Lees meer (in het Frans)

28 juni 2017 - Sectie België - Mexico

Bezoek van mevr. Gabriela Cuevas Barron, voorzitster van de commissie Buitenlandse Zaken van de Mexicaanse Senaat en kandidate voor het voorzitterschap van de IPU - Lees meer

21 juni 2017 - Sectie België - China

Ontmoeting met een delegatie van de Tibetaanse Culturele Uitwisselingsgroep
Lees meer (in het Frans)

8 juni 2017 - Sectie België - Peru

Ontmoeting met dhr Gonzalo Gutiérrez, Ambassadeur van Peru
Lees meer

2 juni 2017 - Sectie België - Rusland

Ontmoeting met een delegatie van de Staatsdoema van de Federale Assemblee van de Russische Federatie
Lees meer (in het Frans)

22 mei 2017 - Sectie België - Bangladesh/Pakistan/
Sri Lanka

Ontmoeting met de heren Rodney Perera, ambassadeur, en Maxwell Keegel, deputy chief of mission van Sri Lanka
Lees meer

15-16 mei 2017 - Sectie België - Luxemburg

Bezoek van een delegatie van de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden op uitnodiging van de sectie
Lees meer (in het Frans)

10 mei 2017 - Sectie België - Tsjechische Republiek/
Slowakije

Ontmoeting met de ambassadeurs van Slowakije en de Tsjechische Republiek, Z.E. de heer Stanislav VALLO en Z.E. de heer Jaroslav KURFÜRST
Lees meer

8 mei 2017 - Sectie België - Bangladesh/Pakistan/
Sri Lanka

Ontmoeting met Mevrouw Sania Nishtar, Pakistaanse kandidate voor de betrekking van Directeur-generaal van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)
Lees meer

3 mei 2017 - Sectie België - Bangladesh/Pakistan/
Sri Lanka

Ontmoeting met een delegatie uit Beloetsjistan
Lees meer

28 april 2017 - Sectie België - Azerbeidzjan/
Kazakhstan/Kirgizstan/Oezbekistan/Tadzjikistan

Ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Kazakhstan onder leiding van dhr. Maulen Ashimbayev, voorzitter van de commissie Buitenlandse zaken, defensie en veiligheid van de Mazhilis (Kamer van volksvertegenwoordigers) van Kazakhstan
Lees meer (in het Frans)

Volledige lijst
Senator Brigitte Grouwels vertegenwoordigt de Belgische IPU-groep op het High-Level Political Forum (HLPF) Duurzame ontwikkeling van de UNO.

Lees hier het verslag van senator Grouwels.


IPU-Assemblee, Dhaka (Bangladesh), 1-5 april 2017

Aangenomen teksten:

 • Dhaka-communiqué - Ongelijkheden wegwerken om te zorgen voor waardigheid en welzijn voor iedereen: Engels - Frans
 • De rol van het parlement in de eerbiediging van het principe van niet-interventie in de binnenlandse aangelegenheden van Staten: Engels - Frans
 • Naar meer internationale samenwerking in het kader van de SDG's, meer bepaald door het bevorderen van de financiële inclusie van vrouwen als motor voor ontwikkeling: Engels - Frans
 • Dringend internationaal optreden om miljoenen mensen in delen van Afrika en in Jemen te redden van hongersnood en droogte: Engels - Frans

Senator Andries Gryffroy aangesteld als rapporteur voor de commissie Duurzame Ontwikkeling, Financiën en Handel van de IPU over het betrekken van de privésector bij de realisering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, meer bepaald inzake hernieuwbare energie.
Meer info


Op voorstel van de delegaties van België, Kenia en het Verenigd Koninkrijk keurt de IPU een urgentieresolutie goed over de hongersnood in Jemen en delen van Afrika.
Meer info


Belgische delegatie distantieert zich van IPU-resolutie over het principe van niet-interventie in de binnenlandse aangelegenheden van staten.
Meer info


Nieuwe publicaties van de IPU:


Volgende IPU-conferenties

 • 26 september 2017: Parlementaire vergadering in het kader van het jaarlijkse Publieksforum van de WTO (Wereldhandelsorganisatie), Genève (Zwitserland) - het WTO-forum loopt van 26 tot 28 september
 • 14-18 oktober 2017: 137e IPU-Assemblee, Sint-Petersburg (Russische Federatie)
 • 12 november 2017: Parlementaire vergadering in de rand van de VN-klimaatconferentie (COP23/CMP13), Bonn (Duitsland) - de VN-conferentie loopt van 6 tot 17 november
 • 16-17 november 2017: Internationale conferentie over betere regionale samenwerking voor een verstandige en menselijke migratie via de Middellandse Zee, Valletta (Malta)
 • 17-18 november 2017: 4e Wereldconferentie van jonge parlementsleden, Ottawa (Canada)
 • 6-7 december 2017: 12e Top van vrouwelijke parlementsvoorzitters, Cochabamba (Bolivia)
 • 9-10 december 2017: Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO (Wereldhandelsorganisatie) naar aanleiding van de 11e Ministeriële Conferentie van de WTO, Buenos Aires (Argentinië)
 • 24-28 maart 2018: 138e IPU-Assemblée, Genève (Zwitserland)